ช่องทางติดต่อเรา

สามารถรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆของเราที่รวดเร็ว ผ่าน ไวรัลเว็บนาม FACEBOOK เข้ามากด Like ในเพจเรา พร้อมรับชมภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่นี่ครับ

-->ประมวลภาพย้อนหลังทั้งหมด

Master of Art in Political Science :: โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

ปรัชญา
                “สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขารัฐศาสตร์  หมวดวิชาบริหารรัฐกิจอย่างมีระบบ สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  องค์กร  ชุมชน  และประเทศชาติต่อไป”

 

หมายเหตุ : เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและทันด่วน กรุณากดปุ่ม F5 ในแป้นพิมพ์

ข่าวสาร(News Update!!!)

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

"อับเดทเว็บไซต์ส่วนใหญ่ทุกวัน "จันทร์" ของสัปดาห์"......ล่าสุดเมื่อ 14.20 น. 12/12/2558